Friday, 10 March 2017

KAHOOT: LANGKAH DEMI LANGKAH

Kahoot! ialah platform untuk pembelajaran secara‘Blended Learning’ yang menyediakan ruang pembelajaran yang menarik iaitu kaedah pembelajaran berasaskan pedagogi digital melalui pertandingan atau permainan.
Kahoot mudah digunakan kerana melibatkan sistem respons pengguna yang berfungsi melalui sebarang peranti menjadikan kelas lebih interaktif dan menggalakkan kedua-dua pihak- pendidik dan pelajar bertanya soalan yang hebat.
No comments:

Post a Comment